Patienten met longziekten

De praktijkondersteuners, Rita Schuurmans en Miranda van den Acker, hebben de zorg voor de patienten met longziekten. Hieronder vallen astma en COPD. Zij zien de mensen met longziektes jaarlijks voor controle en voeren een longfunctieonderzoek uit (spirometrie). De resultaten worden zo nodig overlegd met de arts.

De zorg voor patienten met COPD wordt gedaan in samenwerking met de stichting Synchroon en de (anonieme) gegevens worden beoordeeld door de Radboud Universiteit.