Patienten met hart- en vaatziekten

Patienten die ooit in hun leven hart- en/of vaatziekten hebben gehad (zoals CVA, TIA, hartinfarct, vaatproblemen in de benen) worden voor jaarlijkse controle per brief opgeroepen voor controle door onze praktijkondersteuners Rita  Schuurmans en Miranda van den Acker. Bij de brief zit ook een formulier om bloed te prikken en urine na te laten kijken. Daarna komt u bij haar op het spreekuur om de uitslagen te bespreken. Zo nodig overlegt zij met de huisarts. De zorg voor patienten met hart- en vaatziekten wordt in samenwerking met stichting Synchroon gedaan. 

 

Vanaf 1 maart 2015 gaan wij patiënten die jaarlijks bloed moeten laten prikken voor controle van:

  • Hypertensie/hoge bloeddruk
  • CVRM/hart- en vaatziekten

oproepen via de oproepdienst van ziekenhuis Bernhoven. U krijgt in de maand van uw verjaardag automatisch een oproep van hen.

U mag een week na bloedprikken een afspraak maken bij de praktijkondersteuner voor uw controle.