Patienten met diabetes

De praktijkondersteuners, Rita Schuurmans en Miranda van den Acker , hebben de zorg voor de diabetespatiënten. Zij zien de mensen met diabetes om de 3 maanden en voeren de controles uit. De resultaten worden zo nodig overlegd met de arts. Ook kunnen de diabetespatiënten op de praktijk terecht bij de diëtiste.
De hele Diabeteszorg wordt gedaan in samenwerking met de stichting Synchroon en de (anonieme) gegevens worden beoordeeld door de Radboud Universiteit.