Ouderenzorg

Huisartsenpraktijk Ons Medisch Centrum is een van de praktijken die mee doet aan het ouderenproject Goal.  De contactpersonen zijn Rita schuurmans, praktijkondersteuner en Esther de Hoon, huisarts. Wij werken nauw samen met Ilse Garraud, Rigom en Annet van den Hoek, verpleegkundige thuiszorg.  Hieronder enige informatie hierover. 

Meer zicht op kwetsbare ouderen Oss

Geplaatst op03 april 2012

 

 

 

AfbeeldingHuisarts Jan Roffelsen in Megen is een van de kartrekkers van Goal! Foto Dan Wildeman/BD

OSS - Kwetsbare ouderen in beeld krijgen voordat ze echt in de problemen komen en dure oplossingen nodig zijn om ze daar weer uit te halen.

Dat is de insteek van het project Goal! dat dinsdag in Oss van start is gegaan. In het project werken huisartsen, de wijkzorg en Rigom samen om zo goed mogelijk zorg aan kwetsbare ouderen te kunnen bieden, zo dicht mogelijk bij hun eigen woonomgeving. 

Goal! staat voor Goede Ouderenzorg ALomvattend in de nulde- en eerstelijn. Het is feitelijk een uitbreiding en voortzetting van de pilot die twee jaar lang in de gemeente Oss gedraaid heeft met het zogenoemde ouderenconsultatiemoment. Daarbij hielden de huisartsen en ouderenadviseurs van de Rigom enkele ouderen in de gaten die niet uit zichzelf naar spreekuren kwamen terwijl daar wel aanleiding toe was. 

De meerwaarde, benadrukt de Osse wethouder Hendrik Hoeksema, is dat in het nieuwe project ook de Thuiszorg deelneemt. "Daarom steekt de gemeente hier ook geld in. Omdat er met een heel team gekeken wordt naar de mogelijkheden die de oudere zelf heeft."

Goal! gaat op 5 plaatsen in de gemeente van start, de bedoeling is uiteindelijk dat alle Osse huisartsenpraktijken er aan gaan deelnemen.