Zorginfrastructuur: LSP/Opt-in

Wij willen u informeren over uw toestemming die nodig is voor uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners. In eerste instantie zijn dat de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en de apotheek.

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost of de dienstdoende apotheek, dan kan deze via een beveiligde netwerk (wat zorginfrastructuur genoemd wordt) uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost of apotheek. Dat kan alleen met uw schriftelijke toestemming. Toegevoegd vindt u dan ook een tweetal toestemmingformulieren. Dit toestemmingsformulier dient door iedereen boven de 16 jaar persoonlijk ingevuld te worden. Voor personen tussen de 12 en 16 jaar is een toestemmingsbrief van henzelf en de ouders nodig. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen bijgeschreven worden op het formulier van de ouders. De formulieren moeten afgegeven of verstuurd worden naar de praktijk. Op de praktijk zijn folders en extra toestemmingsbrieven te verkrijgen. Ook kunt u zich digitaal aanmelden via www.ikgeeftoestemming.nl.

 

Meer informatie over Opt-in (zoals het geven van toestemming heet) en het beveiligde netwerk is te vinden op onze website of op de site www.vzvz.nl/informatiepunt.

 

 

Wij vinden het erg belangrijk dat ook andere hulpverleners inzage kunnen hebben in deze belangrijke gegevens zodat fouten voorkomen kunnen worden

 

toestemmingsformulier Opt-in: klik hierop om het formulier te zien en te kunnen printen