herhaalrecepten

 

Herhalen van medicatie en uitleg medische noodzaak

We hebben een receptenlijn (druk 2 bij bellen) en aanvraag herhaalmedicatie kan via de website. Herhaalrecepten voor 15.00 aangevraagd kunnen 2 dagen later, mits voorradig, bij de apotheek opgehaald worden. Medicijnen kunnen zo nodig door de apotheek worden thuisbezorgd; geef dat ook aan bij het inspreken van de receptenlijn of bij aanvraag via de website.

Het kan zijn dat u naar aanleiding van een herhaalrecept gevraagd wordt op controle te komen voor diabetes, astma/COPD, controle van de bloeddruk of andere controle.

Poster herhaalrecepten

RECEPTEN LIJN 638885, toets 2. 

 

Uitleg receptenlijn.

 

De telefonische contacten tussen u en de praktijk nemen alsmaar toe. Dat leidt soms tot vervelende opstoppingen en wachttijden aan de telefoon.

Om dit probleem het hoofd te bieden hebben wij een receptenlijn.

 

Wat is de Receptenlijn?

De receptenlijn is een telefoonnummer van Ons Medisch Centrum, waarop u kunt inspreken, welke herhaalrecepten u van ons nodig heeft. U krijgt dus niet de assistente aan de telefoon, maar een soort antwoordapparaat. Het nummer is ook buiten werktijd beschikbaar.

 

Hoe werkt het?

U kunt op de tijd die u uitkomt bellen naar nummer 638885, toets 2. U krijgt dan het bandje, waarop u wordt gevraagd uw naam, geboortedatum in te spreken. Daarna kunt u de medicijnen opnoemen, die u nodig heeft.

De assistente luistert overdag uw verzoeken af, en maakt de recepten aan. De huisartsen beoordelen uw aanvraag. Als er iets onduidelijk voor ons is, bellen wij u op.

U kunt 2 werkdagen later de medicatie ophalen bij de Apotheek.

 

U kunt ook via de website herhaalrecepten aanvragen.

Daarvoor moet u zich eerst eenmalig aanmelden via deze website.

 

herhaalservice

Voor patienten die meer dan 2 chronische medicijnen gebruiken, dat wil zeggen medicatie die u altijd moet blijven gebruiken, is er tegenwoordig de herhaalsevice. Uw medicatie ligt dan iedere 3 maanden klaar bij de apotheek. U kunt dit aangeven en regelen bij de apotheek. Er zijn bepaalde medicijnen, zoals slaapmiddelen of pijnstillers waarbij dit niet zo kan.

 

Per 1 januari 2013 gelden aangescherpte regels voor Medische Noodzaak.

  1. Als u het voorkeursmiddel van uw verzekering nog nooit geprobeerd heeft, kan er sprake zijn van een medische noodzaak voor het geneesmiddel wat u nu gebruikt. Het middel dat u nu gebruikt wordt dan ook niet meer vergoed. Daarom bieden wij u aan om het voorkeursmiddel van uw verzekeraar te proberen. We werkzame stof en de sterkte zijn hetzelfde.

-          Wilt u het merk dat u voorheen gebruikte toch blijven gebruiken, dan kunnen wij dit wel aan u leveren,    maar wij kunnen voor u de rekening niet meer naar uw verzekeraar sturen.  U ontvangt van ons de rekening, die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Wij geven u geen garantie voor vergoeding. Nadere informatie vindt u inde polisvoorwaarden van uw verzekering.

  1. Heeft u het voorkeursmiddel van uw verzekeraar minimaal 2 weken gebruikt en blijkt dan dat u er niet tegen kunt, dan kan er sprak zijn van een Medische Noodzaak voor een ander merk. De reden voor een Medische Noodzaak moet onderbouwd worden met behulp van een “Verklaring Medische Noodzaak”, die zowel door u als door uw arts en uw apotheker ingevuld moeten worden. Daarnaast moet de arts op uw recept de woorden “Medische Noodzaak” vermelden. Er kan alleen sprake zijn van een Medische Noodzaak, als:

-          U overgevoelig bent voor het voorkeursmiddel van uw verzekering of als,

-          U last krijgt van bijwerkingen of als

-          Het middel onvoldoende werkzaam blijkt te zijn.

Voor ieder middel moet een apart formulier ingevuld worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met ons, maar bij voorkeur met uw apotheek of verzekeraar. 

 

Kom ik in aanmerking voor vergoeding van verbandmateriaal?  

 

Dit is afhankelijk van uw situatie. In principe is er alleen vergoeding van verbandmiddelen bij een ernstige aandoening waarbij u voor een langdurige medische behandeling op deze middelen bent aangewezen. Bij kortstondige wondverzorging van enkele weken zijn de kosten voor uw eigen rekening. De overige aandoeningen worden door een arts of medisch specialist beoordeeld. Als de aandoening niet beoordeeld is door een arts of verpleegkundig specialist komen verbandhulpmiddelen voor uw eigen rekening.

In onderstaande gevallen worden verbandmiddelen vergoed:

  • U krijgt verbandmiddelen vergoed als u chronische wondzorg nodig heeft. Dat betekent dat uw wond langer dan ca. 14 dagen wordt behandeld onder begeleiding van een arts en/of verpleegkundige. Dat kan zijn bij bijvoorbeeld een wond aan de voet bij diabetes, een doorligwond, een open been of ernstige brandwonden.
  • In alle andere gevallen, waar geen sprake is van chronische wondzorg, heeft u geen recht op vergoeding van verbandmiddelen en moet u de verbandmiddelen zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbandmiddelen voor schaafwondjes, verstuiking en/of andere acute wondzorg.