Praktijkinformatie

Ons Medisch Centrum


Ons Medisch Centrum
Raadhuishof 35
5341 HR Oss

Telefoon: 0412-638885
Spoed: 0412-638885, toets1
Fax: 0412-638218
Receptenlijn: 0412-638885, toets2

website: www.onsmedischcentrum.praktijkinfo.nl

email: onsmedischcentrum@ezorg.nl (niet voor medische vragen)


Openingstijden en bereikbaarheid

 

Openingstijden:

De praktijk is geopend van 8.00 tot 12.30 uur, en van 14 tot 17.00 uur. 

Om 11 uur hebben we koffiepauze. Tussen de middag gaan de artsen op huisbezoek.

Wij zijn dan uiteraard wel telefonisch bereikbaar voor spoed.

Artsenspreekuur: dagelijks van 8.00- 10.30 uur en van 14.00 - 15.30 uur.

Assistente-spreekuur: dinsdag t/m vrijdag.

Telefonisch spreekuur: Aanvraag voor 10.30   U wordt teruggebeld tussen 11.30 - 14.00 uur

ALLE spreekuren werken volgens afspraak, hiervoor belt u met de assistente.

U kunt tot 12.30 een afspraak maken voor het spreekuur

Bereikbaarheid:

Ons telefoonnummer: 0412- 638885 en de spoedlijn 638885, toets 1.
De Receptenlijn: 0412-638885,toets 2.  Fax: 0412-638218


Email: onsmedischcentrum@ezorg.nl (Niet bedoeld voor consulten en medische informatie)
 

Spreekuur

Spreekuur artsen:

- 08.00 - 10.30 en van 14.00 - 15.30 uur.

- we werken altijd volgens afspraak, hiervoor belt u met de assistente, om de planning zo goed mogelijk te laten verlopen zal de assistente u wat vragen stellen ter verduidelijking van de klacht en daarmee de urgentie en benodigde tijd te bepalen.

Telefonisch spreekuur:

aanvraag voor telefonisch spreekuur dagelijks voor 10.30 uur, de arts belt u dan terug.

- dagelijks tussen 11.00 en 13.00 uur

- voor o.a doorgeven van uitslagen etc

Indien er onderzoek is verricht dient u ALTIJD zelf te bellen voor de uitslag

Assistente spreekuur:

- op maandag is er dus geen spreekuur in de behandelkamer

- u maakt vooraf een afspraak bij de assistente

- het gaat om afspraken voor hechtingen verwijderen, wratten, oren uitspuiten, opmaken CVRM (cardiovasculair risico management), injecties, wondzorg, etc.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Avond- nacht- en weekend dienst: Huisartsenpost HOV, tel: 0900-8860.

De Huisartsenpost

 

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend werkt Ons Medisch Centrum mee in de Huisartsenpost HOV. De artsen uit Oss en omgeving hebben daar bij toerbeurt dienst.

U kunt er terecht wanneer u met een vraag of probleem niet meer kunt wachten totdat de eigen praktijk weer geopend is. Het is wel de bedoeling dat u vooraf opbelt om een afspraak te maken.

 

Het telefoonnummer van de HOV is: 0900-8860.

 

De medische zorg is er uitsluitend op gericht om te zorgen dat u geholpen bent totdat uw eigen huisarts het weer kan overnemen.

 

Houdt er rekening mee dat er ook gevraagd wordt naar enkele persoonsgegevens, zoals uw adres en wie uw huisarts is. Dat is nodig om uw contact met de huisartsenpost goed vast te leggen, zodat wij als huisarts daar een bericht over ontvangen.

 

Wij proberen ons werk op de huisartsenpost zo goed mogelijk te doen. Zo is Chantal Wolkotte speciaal opgeleid tot arts werkzaam op het call center, waar alle telefoontjes binnen komen. Daar moet tenslotte de goede beslissing genomen worden, bijvoorbeeld welke huisbezoeken het eerst afgelegd moeten worden.

Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben over de huisartsenpost, dan horen wij dat graag.

 

 

POH SOMATIEK

De praktijkondersteuners, Rita Schuurmans en Miranda van den Acker, houden zich in onze praktijk bezig met het begeleiden van patienten met een chronische ziekte. Rita heeft hiervoor een eigen spreekuur op maandag- woensdag en donderdag. Miranda heeft een spreekuur op maandag, dinsdag en  op donderdag. U kunt via de assistente een afspraak maken.

Spreekuur:

Astma en COPD

Diabetes Mellitus= suikerziekte

Hypertensie, hypercholesterol, CVRM = cardiovasculair risicomanagement

Diabetespatiënten

De praktijkondersteuners, Rita Schuurmans en Miranda van den Acker, hebben de zorg voor de diabetespatiënten. Zij zien de mensen met diabetes om de 3 maanden en voert de controles uit. De resultaten worden zo nodig overlegd met de arts. Ook kunnen de diabetespatiënten op de praktijk terecht bij de diëtiste.
De hele Diabeteszorg wordt gedaan in samenwerking met de stichting Synchroon en de (anonieme) gegevens worden beoordeeld door de Radboud Universiteit.

POH-GGZ

Voor psychische vragen of problemen kunt u na afspraak terecht bij onze praktijkondersteunesr GGZ. Op dinsdag en eenmaal in de maand op donderdagochtend werkt Annemieke Brinkman bij ons in de praktijk en op vrijdagochtend Janneke van Bakel. 

Synchroon

Synchroon is het samenwerkings verband van de huisartsen in onze regio voor de chronische zorg. Door deze samenwerking wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd.

 _DSC6050